RADA DZIELNICY KAMIONKA

CO DALEJ Z NASZYM PRZEDSZKOLEM?

12.02.2021 roku wpłynęło do Przedszkola Nr 4 na Kamionce pismo Pani Naczelnik Wydziału Oświaty informujące o ograniczeniu liczby przyjęć  na rok szkolny 2021/2022. Jako powód zmniejszenia ilości dzieci w kamionkowskim przedszkolu wskazuje się Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli oraz brak dostosowania budynku przedszkola do przepisów przeciwpożarowych. W praktyce oznacza to likwidację 1 oddziału przedszkolnego oraz to, że do przedszkola może zostać przejętych tylko 4 dzieci w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.

Na wniosek Mieszkańców Kamionki w dniu 15.02.2021 roku Rada Dzielnicy Kamionka spotkała się z Radą Rodziców Przedszkola Nr 4 im. Złotego Pantofelka i  wypracowała wspólne stanowisko w przedmiotowej sprawie, wyrażone w piśmie Rady Dzielnicy z dnia 18.02.2021, będącym jednocześnie odpowiedzią na mail Pana Burmistrza Stanisława Piechuli z dnia 08.02.2021 roku. Poniżej kopie przedmiotowej korespondencji.

W dniu 19.02.2021 roku doszło również do spotkania przedstawicieli Rady Dzielnicy oraz Rady Rodziców Przedszkola z Panią Naczelnik Wydziału Oświaty. Na przyszły tydzień planowane jest kolejne spotkanie w UM Mikołów.

CO DALEJ Z NASZYM PRZEDSZKOLEM?
Przewiń do góry