RADA DZIELNICY KAMIONKA

KAMIONKOWSKI PROJEKT NA PUMPTRACK

KAMIONKOWSKI PROJEKT NA PUMPTRACK W ramach VI edycji Budżetu Obywatelskiego radne Rady Dzielnicy Kamionka Ina Ina Mizera-Dutkiewicz i Dorota Pytel złożyły wniosek. Uwzględnione zostały głosy naszej młodzieży, która od dawna marzy o pumptrack’u. Realizacja projektu leży w rękach mieszkańców i będzie możliwa jeśli pomysł uzyska odpowiednią ilość głosów. O szczegółach głosowania będziemy informować na bieżąco.

DOBRE WIEŚCI W SPRAWIE PRZEDSZKOLA

Szanowni Mieszkańcy, cieszymy się bardzo, że 5 grupa zostanie jednak otwarta w kamionkowskim przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022. 12 dzieci zostanie przyjętych do placówki w ramach II etapu rekrutacji. Dziękujemy Panu Burmistrzowi Stanisławowi Piechuli za przychylność w procedowaniu sprawy oraz wszystkim osobom zaangażowanym z Rady Rodziców Przedszkola, Rady Dzielnicy oraz radnemu miejskiemu. 

SREBRNY ODCIEŃ DEPRESJI

Szanowni Mieszkańcy, 23 lutego był Światowym Dniem Walki z Depresją. W kampanię STOP DEPRESJI aktywnie zaangażowała się Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Katarzyna Syryjczyk-Słomska.   Z tej okazji została wydana broszura pt.: “Srebrny Odcień Depresji“, którą można odebrać w oryginale w sklepiku “drewniok” już od jutra (13.03.2021). Poniżej skan broszury.

LIKWIDACJA ODDZIAŁU W NASZYM PRZEDSZKOLU

W dniu 26.02.2021 roku, w Urzędzie Miasta doszło do spotkania przedstawicieli Rady Dzielnicy, Andrzeja Kamińskiego, Doroty Pytel, Krzysztofa Jakubca, Michała Dutkiewicza, przedstawicielki Rady Rodziców Przedszkola, Justyny Gąsiorek, z Burmistrzem Mikołowa Stanisławem Piechulą, Zastępcą Burmistrza Iwoną Spychałą -Długosz oraz Naczelnik Wydziału Oświaty Jarosławą Bizoń, podczas którego raz jeszcze zostało wyrażone nasze stanowisko, co do dalszych losów […]

CO DALEJ Z NASZYM PRZEDSZKOLEM?

12.02.2021 roku wpłynęło do Przedszkola Nr 4 na Kamionce pismo Pani Naczelnik Wydziału Oświaty informujące o ograniczeniu liczby przyjęć  na rok szkolny 2021/2022. Jako powód zmniejszenia ilości dzieci w kamionkowskim przedszkolu wskazuje się Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli oraz brak dostosowania budynku przedszkola do przepisów przeciwpożarowych. W praktyce oznacza to likwidację 1 oddziału […]

Przewiń do góry