RADA DZIELNICY KAMIONKA

sprawy urzędowe

15 POSIEDZENIE RADY W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 12.11.2020 roku odbyła się piętnaste posiedzenie Rady Dzielnicy Kamionka, tym razem  w trybie zdalnym. W posiedzeniu wzięło udział 13 radnych. Zostały poruszone między innymi następujące tematy: – rola i miejsce Kamionki  w strategii Miasta Mikołowa -ład architektoniczny Mikołowa – jakich zmian i kiedy  możemy spodziewać się w naszej dzielnicy – pojemniki na BIO […]

WNIOSEK DO BUDŻETU

Szanowni Mieszkańcy, chcielibyśmy poinformować o złożonym przez Radę Dzielnicy w dniu 01.07.2020 roku wniosku inwestycyjnym do budżetu Miasta Miasta Mikołowa na rok 2021. Poruszone tematy są w większości powtórzeniem z ubiegłych lat i były sygnalizowane włodarzom naszego miasta niezmiennie od wielu lat. Bardzo zależy nam wszystkim, zarówno Radzie Dzielnicy jak i  Mieszkańcom Kamionki, aby wyszczególnione […]

SKARGA W SPRAWIE STYPENDIÓW ZASADNA

Informujemy, że złożona przez Radę Dzielnicy skarga  na wiceburmistrz, Panią Iwonę Spychałę-Długosz (pełna treść skargi na naszej stronie internetowej https://mikolowkamionka.pl/?p=1532) w sprawie odmowy przyznania stypendiów naukowych części mikołowskiej młodzieży została uznana za zasadną. W dniu 17.04.2020 roku podczas posiedzenia  Komisji Rady Miejskiej nr 9, Radni Mikołowa prawie jednogłośnie uznali zaniedbanie Pani Wiceburmistrz Miasta Mikołowa w […]

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Odpowiadając na pismo Pana Burmistrza Stanisława Piechuly (szczegóły na naszej stronie internetowej https://mikolowkamionka.pl/?p=1542)  dotyczące Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Kamionki, Rada Dzielnicy przygotowała kolejne, starając się przekonać władze naszego miasta do konsultacji z Mieszkańcami w tym ważnym temacie! Niestety argumenty zawarte w odpowiedzi  Burmistrza nie przekonały  nas, stąd dalszy ciąg korespondencji. W załączeniu skan pisma wysłanego […]

RESTRUKTURYZACJA GOSPODARSTW NA OBSZARACH ASF

Na prośbę Urzędu Miasta Mikołów publikujemy informację przekazaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie. Restrukturyzacja małych gospodarstw na obszarach ASF  Od 28 lutego do 28 marca 2020 r. rolnicy prowadzący gospodarstwa na terenach objętych afrykańskim pomorem świń, którzy planują zrezygnować z hodowli trzody chlewnej, mogą składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy […]

SPRZECIW WOBEC PROJEKTU CPK

Rada Dzielnicy Kamionka, w piśmie do Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27.02.2020 roku, wyraziła sprzeciw wobec projektowanemu przebiegowi szybkiej kolei przez Mikołów. W załączeniu treść złożonego przez Radę Dzielnicy Kamionka pisma, które stanowić będzie załącznik do sprzeciwu Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie szybkiej kolei. Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Mikołowa odbędzie się 02.03.2020 roku o […]

WNIOSEK DO UM Z PROŚBĄ O KONSULTACJE

Szanowni Mieszkańcy, w dniu 21.02 br. Zarząd Dzielnicy Kamionka wystąpił do Burmistrza Miasta Mikołowa z oficjalną prośbą o przeprowadzenie konsultacji społecznych z Mieszkańcami naszej dzielnicy w sprawie poprawek do wyłożonego planu zagospodarowania przestrzennego. Mamy nadzieję, że przed drugim wyłożeniem planu, planowanym na wrzesień, dojdzie do rozmów przedstawicieli Urzędu Miasta Mikołowa z zainteresowanymi stronami a plan […]

Przewiń do góry