RADA DZIELNICY KAMIONKA

sprawy urzędowe

BUDŻET OBYWATELSKI VI EDYCJA – SPOTKANIE

W dniu 27.01.2021 o godz. 16:00 odbędzie się spotkanie on line dot. budżetu obywatelskiego VI edycji. Spotkanie zorganizowane przez UM Mikołów będzie dotyczyło nowej edycji i wprowadzenia zmian – nowości – zielonego BO w Mikołowie. Spotkanie będzie miało charakter otwarty – zgłaszać się mogą również mieszkańcy. Zgłoszenie chęci udziału w spotkaniu należy potwierdzić na maila […]

15 POSIEDZENIE RADY W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 12.11.2020 roku odbyła się piętnaste posiedzenie Rady Dzielnicy Kamionka, tym razem  w trybie zdalnym. W posiedzeniu wzięło udział 13 radnych. Zostały poruszone między innymi następujące tematy: – rola i miejsce Kamionki  w strategii Miasta Mikołowa -ład architektoniczny Mikołowa – jakich zmian i kiedy  możemy spodziewać się w naszej dzielnicy – pojemniki na BIO […]

WNIOSEK DO BUDŻETU

Szanowni Mieszkańcy, chcielibyśmy poinformować o złożonym przez Radę Dzielnicy w dniu 01.07.2020 roku wniosku inwestycyjnym do budżetu Miasta Miasta Mikołowa na rok 2021. Poruszone tematy są w większości powtórzeniem z ubiegłych lat i były sygnalizowane włodarzom naszego miasta niezmiennie od wielu lat. Bardzo zależy nam wszystkim, zarówno Radzie Dzielnicy jak i  Mieszkańcom Kamionki, aby wyszczególnione […]

SKARGA W SPRAWIE STYPENDIÓW ZASADNA

Informujemy, że złożona przez Radę Dzielnicy skarga  na wiceburmistrz, Panią Iwonę Spychałę-Długosz (pełna treść skargi na naszej stronie internetowej https://mikolowkamionka.pl/?p=1532) w sprawie odmowy przyznania stypendiów naukowych części mikołowskiej młodzieży została uznana za zasadną. W dniu 17.04.2020 roku podczas posiedzenia  Komisji Rady Miejskiej nr 9, Radni Mikołowa prawie jednogłośnie uznali zaniedbanie Pani Wiceburmistrz Miasta Mikołowa w […]

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Odpowiadając na pismo Pana Burmistrza Stanisława Piechuly (szczegóły na naszej stronie internetowej https://mikolowkamionka.pl/?p=1542)  dotyczące Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Kamionki, Rada Dzielnicy przygotowała kolejne, starając się przekonać władze naszego miasta do konsultacji z Mieszkańcami w tym ważnym temacie! Niestety argumenty zawarte w odpowiedzi  Burmistrza nie przekonały  nas, stąd dalszy ciąg korespondencji. W załączeniu skan pisma wysłanego […]

Przewiń do góry