PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA KAMIONKI

Szanowni Mieszkańcy, 

Informujemy, że w dniach od 6 kwietnia 2022 r. do 9 maja 2022 r. będzie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Kamionka – etap I – w obszarze ul. Katowickiej, ul. Owsianej, Doliny Jamny i granicy miasta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Materiał dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołowa, w zakładce Planowanie Przestrzenne / Projekty / Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Kamionka – etap I – w obszarze ul. Katowickiej, ul. Owsianej, Doliny Jamny i granicy miasta.

LINK DO PROJEKTU PLANU NA BIP: http://bip.mikolow.eu/?a=17512

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w formie internetowej na platformie ZOOM, w dniu 11 kwietnia 2022 r. o godzinie 16:00. Aby wziąć w niej udział należy kliknąć w link: https://us02web.zoom.us/j/81952912126 lub wpisać ID spotkania: 819 5291 2126.

Uwagi do ustaleń projektu planu mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 maja 2022 r.

Dodatkowo Rada Dzielnicy Kamionka organizuje spotkanie z Mieszkańcami naszej dzielnicy w tym temacie w dniu 21.04.2022 roku o godz. 17.00 w budynku Rady Dzielnicy w Mikołowie  przy ul. Katowickiej 91.

Na spotkanie zaprosiliśmy autorów planu oraz przedstawicieli Urzędu Miasta Mikołów.

PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA KAMIONKI
Przewiń na górę