BUDOWA CHODNIKA

Rada Dzielnicy Kamionka zaniepokojona przebiegiem inwestycji przy ul. Plebiscytowej, zgłosiła w dniu dzisiejszym uwagi do Burmistrza Miasta Mikołowa z prośbą o podjęcie w trybie pilnym stosownych działań.

Mając nadzieję, na szybki powrót do normalności, publikujemy kopię przesłanego pisma oraz dokumentację zdjęciową z budowy. 

BUDOWA CHODNIKA
Przewiń na górę